UITWISSELING VAN INFORMATIE (PRIVACY)

BODA kindercoaching is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachingsessies. Indien het wenselijk is om met derden te overleggen, wordt u altijd eerst om toestemming gevraagd. Bij voorkeur worden degelijke overleggen in uw bijzijn gevoerd.

Mochten er echter signalen zijn dat de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar is/komt, dan zal ik dit wel bespreken met derden. Conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is uw toestemming dan niet nodig, wel zal ik het vooraf aan u melden.